holte_130Hjelp til byggesøknad for våtrom?

OVV har i samarbeid med Holte Byggsafe  bygget opp kompetanse for utarbeidelse av byggesøknader for våtrom. Denne kompetansen kan du dra nytte av! 

 

La oss ta byggesaken, så kan du bruke tiden på kundene og oppdragene dine
Hvis du gjennomfører byggesakene på en profesjonell måte, slipper du forsinkelser og sparer tid. Med bistand fra oss frigjør du mer tid som du kan bruke på kundene og oppdragene dine, for det er relas­jonene som gir deg inntekter, ikke papirarbeidet!

Forutsetningene er som følger:
• Vi utarbeider komplett byggesøknad for våtrom
• Du som kunde, står som ansvarlig søker for tiltaket (Holte Byggsafe står ikke som ansvarlig søker)
• Ansvarlig søker for tiltaket, kan ikke være tiltakshaver, med mindre vedkommende har sentral godkjenning som ansvarlig søker
• Etter bestilling, mottar du et informasjonsskriv – for å sikre at vi får nødvendige opplysninger om tiltaket
• Du, som kunde, gir Holte Byggsafe fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger om tiltaket

Leveransen dere mottar er som følger:
• Vi fyller ut alle relevante, standardiserte byggesaksblanketter (inkl. ansvarsrettsøknader og gjennomføringsplan)
• Vi kontrollerer at tegningsgrunnlaget er i korrekt målestokk og har nødvendige opplysninger
          o Det er ditt ansvar som kunde, å levere komplett tegningsgrunnlag
          o Eventuelt merarbeid med tegningsgrunnlaget tilleggsfaktureres
• Vi påser at alle fagområder og funksjoner er belagt med ansvar (ansvarlige foretak for alle arbeidene i prosjektet)
• Vi utarbeider innholdsfortegnelse med en kort beskrivelse av tiltaket og oversikt over alle vedlegg

NB: 1) Eventuell søknad om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse tilleggsfaktureres med kr 3000,- eks.mva 2) Ved tilbaketrekning av søknaden, vil Holte Byggsafe ikke kreditere fakturert beløp

Holte Byggsafe kan også tilby hjelp til følgende tilleggsarbeid i forbindelse med byggesøknaden:
• Formulering av dispensasjonssøknad dersom tiltaket fraviker fra krav
• Utarbeidelse av plantegninger
• Søknad om midlertidig brukstillatelse
• Søknad om ferdigattest

Leveringsbetingelser:
• Levering av komplett byggesøknad, betinger at nødvendige opplysninger er på plass (i henhold til informasjonsskriv fra Holte Byggsafe)

Ring oss på telefon 90 94 15 16 så hjelper vi deg med byggesøknaden!

Hvis du savner en vare i nettbutikken så send en mail, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Vi skaffer alt!

holte_500