brannfare 130ADVARSEL! Risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling på OSO varmtvannsberedere av typen:

 

 

brannfare 500