showcase_alterna
ADUSERTE RØRDELER SORT OG GALVANISERT
Koplinger i smibart støpejern (aduserjern). Materialet tåler høye mekaniske belastninger sammen med den
universelle, standardiserte skjøtemetoden som sikrer at det er egnet for en lang rekke applikasjoner.
Bruksområder: sanitær-, varme- og gassinstallasjoner, kjøling og klimaanlegg, sprinkler- og brannslukkingsanlegg,
konstruksjon av industrianlegg (f.eks. gassemulsjon og trykkluftrør), maskinkonstruksjon (f.eks. olje-, kjøle- og
smørerør), konstruksjon av bensinstasjoner (bensinledninger), maskiner til papirproduksjon og trykkerimaskiner,
samt konstruksjon av nyttekjøretøy.
BLÅMALTE STÅLRØR, ADUSERTE SORTE RØRDELER , GALVANISERTE RØR OG RØRDELER
Koplinger og rør i smibart støpejern (aduserjern). Materialet tåler høye mekaniske belastninger sammen med den universelle, standardiserte skjøtemetoden som sikrer at det er egnet for en lang rekke applikasjoner. Bruksområder: sanitær-, varme- og gassinstallasjoner, kjøling og klimaanlegg, sprinkler- og brannslukkingsanlegg,
konstruksjon av industrianlegg (f.eks. gassemulsjon og trykkluftrør), maskinkonstruksjon (f.eks. olje-, kjøle- og smørerør), konstruksjon av bensinstasjoner (bensinledninger), maskiner til papirproduksjon og trykkerimaskiner, samt konstruksjon av nyttekjøretøy.
Ingen poster ble funnet

Stålrør/Adus.rørdel.